รายละเอียด

รายละเอียด

ขนาด   50 กรัม

  • 26457 ขนาด 50 กรัม ราคา 36 บาท
  • 10655 ขนาด 100 กรัม ราคา 50 บาท
  • 10657 ขนาด 500 กรัม ราคา 235 บาท
  • 10654 ขนาด 1,000 กรัม ราคา 439 บาท

ประเภทสินค้า   กาวทาท่อ น้ำยาประสานท่อ พีวีซี

ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย

หน่วย 1 กระป๋อง

คุณสมบัติ

กาวทาท่อ PVC พีวีซี  ตรา ท่อน้ำไทย ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 1032-2534 “มาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อพีวีซีแข็ง” สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ สามารถละลายเนื้อท่อ           และข้อต่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังจากการนำไปใช้งาน ไม่ทำให้ของเหลว มีกลิ่น สี และรส ผิดแผกไปจากเดิม

  •  รายละเอียด

– มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ

– สามารถละลายเนื้อท่อและข้อท่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป

– ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกภายหลังการนำไปใช้

 

 

 

** หมายเหตุ Remark : ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง (Prices do not include delivery)

  • มีบริการจัดส่งทั่วไทย ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง
  • ฟรีค่าขนส่ง 30 กม. สาขาวังเจ้า,สาขาแม่สอด จังหวัดตาก (ส่งของภายใน 2-5 วัน)
  • กรุณาติดต่อฝ่ายขายทุกครั้งหากมีการสั่งซื้อและขอใบเสนอราคา

โทรสายด่วน T.  081-3091001  ,  055-506000  สาขาวังเจ้า

โทรสายด่วน T.  061-0473897 ,  055-532409   สาขาแม่สอด

 

 

 

 

 

TOP